Krašovská připravuje na prázdniny letní kempy ZDARMA! Kapacita se obsadila během jednoho dne.

7. 6. 2021

Aktivní léto s doučováním na Krašovské se budou konat v rámci Výzvy Letní kempy 2021 a jsou pro všechny zúčastněné děti ZDARMA.

Ve spolupráci se základními školami v našem městě a také s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzeň a díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízíme čtyři letní kempy pro žáky škol z našeho města a další zájemce. Cílem kempů je podpořit posílení sociálních vztahů dětí, doplnění jejich dílčích znalostí a dovedností, podpoření zájmu o vzdělávání, ale i zajištění volnočasových aktivit, a to převážně pohybových.

TERMÍNY KEMPŮ:

 • 12.7. – 16.7. 2021 – „Žijeme s úsměvem.“
 • 19.7. – 23.7. 2021 – „Žijeme aktivně.
 • 2.8. – 6.8. 2021 – „Žijeme naplno.“
 • 16.8 – 20.8. 2021 – „Žiju pohybem.“

Kempy jsou určené pro  žáky  1.-6. třídy.
Kapacita jednoho kempu: 15 dětí

PROGRAM:

Všechny čtyři kempy budou zaměřeny na všestranný rozvoj a zopakování učiva na základě poskytnutých osnov ve spolupráci se základními školami a budou tak vhodným doplňkem prázdnin.  K tomu bude pro děti připraveno ještě něco navíc. Program dne začíná vždy v 8:00 ráno a končí v 16:00 odpoledne.

V dopoledních hodinách si děti procvičí matematiku a český jazyk, pro starší zařadíme také anglický jazyk. Vše bude vedené vždy zábavnou formou tak, aby to děti bavilo a těšily se na další výuku. Odpolední hodiny pak budou zaměřené zejména na pohyb (jako např. parkour,  jumping, fotbalová aréna, míčové hry, bojové sporty atd.), zařazeny budou ale i další aktivity, jako například základy etikety, mediální výchova či rukodělná činnost. Pro zpestření plánujeme i různé výlety (Techmanie, ZOO, …).

PŘIHLÁŠKA

Letní kempy jsou již obsazené! Registrace byla ukončena.
Na základě toho vám bude zaslána závazná přihláška s dalšími informacemi a pokyny.

DALŠÍ PODROBNOSTI:

JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA KEMP?

 • Letní kempy jsou již obsazené! Registrace byla ukončena.
 • Všem registrovaným přijde do mailu Závazná přihláška
 • Přihlášku vytiskněte a podepíší ji oba zákonní zástupci
 • Podepsanou přihlášku zašlete na mail krizkovai@krasovska.cz nebo ji osobně předejte na recepci Krašovské (Krašovská Aktivity centrum Plzeň, Krašovská 30, 326 00 Plzeň-Bolevec)

PRO KOHO JSOU LETNÍ KEMPY URČENY?

Letní kempy jsou určeny pro děti od 1. do 6. třídy ZŠ. Speciálně pro ně je totiž připravena výuka a náplň zájmových aktivit. Kempy jsou určeny převážně pro děti, které chodí do některé ze základních škol na území města Plzně.

JAKÝ JE ÚČASTNICKÝ POPLATEK?

Veškeré náklady kempu vč. stravování, případné dopravy, vstupného apod. jsou pro závazně přihlášené děti hrazeny z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a účast je tedy ZDARMA.

PROČ LETNÍ KEMPY POŘÁDÁME?

Hlavním záměrem organizace letních kempů pro děti je posílit sociální vztahy dětí s jejich vrstevníky, doplnit dílčí znalosti a dovednosti, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, a podpořit zájem dětí o vzdělávání a pohybové aktivity.

MÍSTO KONÁNÍ

Letní kempy proběhnou dle svého názvu (Aktivní léto na Krašovské) v areálu Krašovská Aktivity centrum Plzeň. Jedná se o největší volnočasové centrum v Plzni, které nabízí špičkové zázemí pro různé druhy pohybových aktivit.  Nachází se tu největší parkourové hřiště v ČR, mnoho tanečních a sportovních sálů, velká sportovní hala, dětské hřiště, kavárna nebo hudební studio.

PEDAGOGOVÉ A LEKTOŘI

Při odpolední činnosti se budou dětem věnovat kvalifikování učitelé ze ZŠ a studenti pedagogické fakulty. Odpoledne budou přítomni pedagogové volného času a profesionální trenéři.

NA KOLIK KEMPŮ MŮŽU SVÉ DÍTĚ/DĚTI PŘIHLÁSIT?

Přihlásit je možné všechny děti, které splňují výše uvedené podmínky. Jedno dítě může být přihlášeno na max. 2 kempy v rámci jedněch školních prázdnin, v případě volných kapacit lze akceptovat i přihlášku na více kempů.

DOKDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?

Přihlašovat se je možné od pondělí 7.6. 2021 do pátku 25. 6. 2021 nebo do obsazení volné kapacity.

LETNÍ KEMPY NA KRAŠOVSKÉ A MIMOŘÁDNÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Talent4you, z.s. jako pořadatel a Krašovská Aktivity centrum Plzeň jako spolupořadatel všech výše uvedených kempů průběžně sledují mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání letních kempů pro děti. V případě, že nebude možné některé kempy uskutečnit, budou zákonní zástupci přihlášených dětí informováni e-mailem. Pořadatel si též vyhrazuje právo akci zrušit, nebo stanovit nezbytná hygienická opatření v souladu s aktuální epidemiologickou situací.

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na kemp předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, který mj. obsahuje PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu kempu dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

JAK SE DOZVÍM BLIŽŠÍ INFORMACE O KEMPU?

Nejpozději v prvním červencovém týdnu dostanete od pořadatelů e-mail potvrzující konání kempu a účast Vašeho dítěte spolu s kontakty na vedoucí. Cca 2 týdny před konáním kempu dostanete od vedoucího e-mailem s upřesňujícími informacemi a programem kempu.

CO BUDE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA KEMP HLAVNÍMU VEDOUCÍMU?

 • vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte, informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z kempu),
 • kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
 • léky, které dítě užívá.

CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA KEMP?

 • oblečení vhodné vzhledem k počasí a programu kempu
 • vhodnou obuv dle počasí a uvážení
 • malé kapesné (stravování i pitný režim je zajištěn)

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 • Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě přivede/odvede každý den konání kempu osobně, případně způsobem popsaným v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.
 • V případě, že se dítě daný den nebude moci kempu zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví a to nejdéle do 8:00 daného dne. V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce prosíme o odhlášení na e-mailové adrese krizkovai@krasovska.cz  co nejdříve.
 • Dítě je povino dbát pokynů vedoucích.
 • Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli kempu.
 • Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
 • Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
 • Dítě nesmí na kemp vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z kempu. Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.

 

KONTAKTNÍ OSOBY

Mgr. Veronika Drožďová – hlavní vedoucí a koordinátorka

Lucie Menclová – hlavní vedoucí a koordinátorka

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR – Talent4you, z.s.

Mgr. Ilona Křížková

e-mail: krizkovai@krasovska.cz