Aikido Plzeň

www.aikidoplzen.cz

www.facebook.com/aikidoplzen/

722 207 548

aikidoplzen@email.cz

Oddíl Aikido Plzeň vznikl v roce 1996. Zabýváme se studiem a cvičením japonského bojového umění aikido i aikido toho iai (cvičení s mečem) podle vzoru pana Nishio Senseie a jeho žáků.

Aikido je sebeobranný systém, jehož cílem je využití energie útoku protivníka proti němu samotnému. Duchovním otcem aikido je Morihei Ueshiba, zvaný též O´Sensei. Ten počátkem minulého století vycházel ze znalosti starých bojových umění.

S tím také úzce souvisí mentální postoj a filozofie. Cílem je hledání souladu i v nerovnovážných situacích, tedy nikoli usmrcení nebo zranění útočníka, ale naopak získání kontroly nad situací a útočníkem v ideálním případě bez zranění.

Úspěšně vedeme vedle tréninků pro dospělé a mládež i tréninky pro děti, kde hlavním cílem je kromě fyzické průpravy i pěstování disciplíny, respektu i zdravého postoje a sebevědomí.
Zkusit cvičit u nás mohou děti, ženy, muži, starší i mladší.
Nové zájemce rádi uvítáme v naší pohodové partě.

Trénink v Krašovské

  • pondělí 
    18:00-19:30 - děti
    19:30-21:30 - dospělí
  • středa
    18:00-19:30 - děti
    19:30-21:30 - dospělí

Filozofie

Aikido z hlediska své filozofie je nesoutěžní bojové umění. Nedosahujeme tedy úspěchů na stupních vítězů. Za úspěch však můžeme považovat neustále rostoucí členskou základnu oddílu i technickou úroveň, kdy se neustále rozšiřují řady držitelů mezinárodních technických stupňů Dan. Tím také motivujeme ostatní spolupracující kluby nejen v rámci Evropy. Náš oddíl také spolupořádá a zároveň pořádá lokální, národní a mezinárodní soustředění.

Vedoucí: Jiří Čabrada