Jumping Plzeň JD

www.facebook.com/JumpingPlzenJD/

702 188 162

janca.divisova@seznam.cz

Jumping je poměrně mladý český sport, jehož historie sahá do roku 2001. Jde o dynamické skákání na speciálně upravených trampolínách s řídítky. Při skákání si jedinec osvojuje cviky, které byly pro tento sport speciálně navrženy. Skákání na trampolínách je vysoce efektivní při redukci váhy, zvyšování fyzické kondice i při posílení a zpevnění celého těla. Díky kombinaci zábavného cvičení, motivující hudby a specifických pohybů, se uvolňuje veliké množství endorfinů. Navozuje skvělou náladu a uvolnění.

Jumping je zaměřen na všechny věkové skupiny, kdy je jumping rozdělen na dětskou složku a dospělou složku. Dětská složka, bude probíhat ve smyslu zájmového kroužku, vždy pololetně. Dospělá složka, bude probíhat stylem skupinového cvičení.

Tréninky v Krašovské

Nutná rezervace ZDE!

  • pro děti
    středa - 18:00-19:00
  • pro dospělé
    pondělí - 18:00-19:00
    čtvrtek - 17:00-18:00
    neděle - 18:00-19:00

Vedoucí: Jana Divišová