Parkour Academy

Parkour je sportovní disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově. Parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích (a především kritických) uměl pohybovat klidně a sebejistě.
Projekt Parkour Academy úspěšné navazuje na lekce parkouru, které naše organizace pořádá v Plzni již tři roky. Děti jsou rozděleny dle věku a schopností do čtyř výkonnostních skupin (Basic, Light, Drill, Hardcore).

Tréninky v Krašovské

 • pondělí
  16:00-17:00 - děti 6-9 let - BASIC 1 - začátečníci
  16:00-17:00 - děti 6-9 let - BASIC 2 - pokročilí
  17:00-18:00 - děti 9-12 let - LIGHT 1 - začátečníci
  18:00-19:00 - děti 9-12 let - LIGHT 2 - pokročilí
  18:00-19:30 - děti 12-15 let + 15+ - DRILL + HARDCORE
 • středa
  17:00-18:00- děti 9-12 let - LIGHT 3 - začátečníci
  17:00 - 18:00 - děti 7-9 let - BASIC 3 - začátečníci
  18:00-19:00 - děti 7-9 let - BASIC 4
  18:00-19:00 - děti 9-12 let - LIGHT 4 - pokročilí
  18:00-19:00 - děti 12-15 let + 15+ - DRILL + HARDCORE

Vedoucí: Roman Pešír, hlavní lektor - Richard Beneš