Zdravotně kompenzační cvičení

+420 725 825 209

adel.bittnerova@seznam.cz

Zdravotně kompenzační cvičení pro vrcholově i rekreačně sportující děti  zahrnuje:

 • Cvičení s prvky fyzioterapie, rehabilitace, jógy, strečinku
 • Nácvik správného držení těla, chůze, sedu
 • Využití relaxačních technik, dechová cvičení
 • Protažení nejzatíženějších svalových partií těla s tendencí ke zkracování
 • Zvýšení rozsahu pohybu
 • Nácvik správné kompenzace po zátěži

"Sama ze svých zkušeností a praxe vím, jak je důležitá kompenzace při sportu, ale i naopak protažení po celém dni sezení ve škole. Proto jsem si vytvořila program - zdravotně kompenzační cvičení, které naučí děti jak správně pracovat se svým tělem. Lekce bude probíhat formou skupinového cvičení s využíváním nejrůznějších pomůcek a her," říká lektorka Adéla Bittnerová.

Lekce  v Krašovské

Určeno pro děti od 10 do 15 let.

 • pondělí  - 18:00-19:00

Úspěchy

 • 2015 - osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT – Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost
 • 2016 - certifikát Kineziotaping I. od EduSpa College
 • Zdravotnická praxe ve FN Motol, FN Lochotín, FN Bory, Privamed a.s. (v rámci studia)
 • Několikanásobná mistryně světa, ČR v contemporary dance v sólech, formacích
 • Trenérka, choreografka, tanečnice v Talentovém centru Storm Ballet

Vedoucí: Adéla Bittnerová