• program již proběhla.

Krajský přebor kol v šachu

Datum: 28. 2. 2018

Čas: 8:00 až 14:00

:

Krašovská Aktivity centrum Plzeň z pověření Šachového svazu Plzeňského kraje pořádá Krajské kolo přeboru školních čtyřčlenných družstev v šachu 2017/2018

Řídící orgán:      Komise mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje

Organizátor:      Ing. Marcel Simet

Ředitel:                Mgr. Ilona Křížková

Hl. rozhodčí:      Martin Simet, rozhodčí 3.třídy

 

Kategorie:

  • žáci 1.-5. tříd ZŠ (1.stupeň)
  • žáci 6.-9. tříd ZŠ (2.stupeň) a příslušných ročníků víceletých gymnázií  (prima-kvarta)

Program:  

prezence 7:45 – 8:15

zahájení v 8:30

předpokládaný závěr a vyhlášení v 13:30