• program již proběhla.

Kurz osobního rozvoje

Datum: 19. 9. 2018

Čas: 0:00 až 23:59

:

Pro koho je kurz vhodný

  • Pro ženy, které si chtějí doplnit, rozšířit nebo zopakovat počítačové znalosti.
  • Pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce.
  • Pro ženy, které chtějí lépe poznat samy sebe, své silné a slabé stránky a vhodný profesní směr.
  • Pro ty ženy, které na sobě chtějí pracovat.
  • Zároveň musíte mít dítě do 15 let a nebydlet v Praze.


Jak kurz probíhá
Pravidelně každou středu a čtvrtek, vždy 3,5 hodiny. Výjimkou jsou státní svátky a školní prázdniny, kdy výuka neprobíhá.

Nepravidelně a to pouze v případě setkání s psychologem (1x) a minikurzu Orientace na trhu práce (4x 3,5 hodiny).

O víkendu 3. 11. – 4. 11. 2018 a 9. 2. – 10. 2. 2019

Online 4x 1,5 hodiny za celý kurz, zpravidla dopoledne nebo večer.

Stěžejní část kurzu probíhá při pravidelných lekcích. Během nich vytvoříte ve spolupráci s dalšími 2-3 účastnicemi tým – firmu. Vyberete si oblast podnikání a od této chvíle budete všechny nové poznatky používat pro vaše pomyslné prosazení se na trhu. V týmu si budete měnit role, budete se učit prosadit svůj názor, ale také pracovat podle pravidla win-win (každý vyhrává). Budete poznávat sebe i své spolupracovníky a hledat nejlepší cestu k zadanému cíli. Budete se učit prezentovat výsledky své práce.

Co vás čeká
Počítačové dovednosti:
Kancelářský balík MS Office
Aktuální online aplikace
Grafické programy pro tvorbu propagačním materiálů a úpravu obrázku a fotek
Tvorba www
Sociální sítě
Bezpečnost na internetu

Kariéra:
Pracovní cíle a směřování
Tvorba životopisu a motivačního dopisu – dle současných trendů
Příprava na pohovor
Jak úspěšně najít práci
Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
Seminář s odborníkem z úřadu práce

Osobní rozvoj:
Psychologický rozbor – silné a slabé stránky, zdroje vaší motivace a co vás pohání vpřed
Time management
Stresmanagement
Komunikační styly a osobnostní typologie
Prezentační dovednosti

Co získáte
Certifikát o úspěšném absolvování

Online studijní materiály (prezentace a výuková videa na portálu www.virtualnikolega.cz)

Výstupy z kurzu a vaší práce (psychologická zpráva, zpracovaný životopis, vámi zpracované dokumenty)

 

více na http://www.attavena.cz/kurz/kurz-osobniho-rozvoje-pro-maminky-plzen/