Akreditované vzdělávací programy

Vzdělávací aktivity v oblasti sportovní přípravy

Etiketa pro děti aneb jak se správně chovat

Pohybové aktivity pro školy

Akreditace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce:

Obytná zóna Sylván a.s., IČ 63509831, Palackého náměstí, 30/6, 301 00 Plzeň, Č.j.:

MSMT- 28385/2017 ze dne 9.8.2017 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

uděluje akreditaci

  • instituci: Obytná zóna Sylván a.s., IČ: 63509831
  • sídlem: Palackého náměstí, 30/6, 301 00 Plzeň

K provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost akreditace se stanoví do 12.10.2023

Č.j.: MSMT- 28385/2017

Dále byla udělena akreditace k provádění následujících vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Přihláška do kurzů

Ilona Křížková

Ing. Ilona Křížková

je naše dlouholetá příznivkyně a nyní i kolegyně etikety. Absolvovala několik našich manažerských, vzdělávacích seminářů bussines etikety vedených Ladislavem Špačkem a Naďou Labanovou. Je držitelkou titulu Master of Bussines Etiquette. V současné době velmi úzce spolupracujeme v oblasti vzdělávání předškolních dětí, kde paní Ilona Křížková je autorkou skvělých vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT, jichž je Ladislav Špaček garantem. V létě také proběhne Letní akademie etitkety pro děti na zámku Škvorec, kde je paní Ilona Křížková součástí pedagogického týmu ve sportovní oblasti.

Paní Ilonu Křížkovou jsme měli možnost sledovat při její práci s dětmi. Její profesionální přístup pedagoga a hlavně sportovní trenérky, její správné lidské hodnoty a její upřímné vystupování vás přesvědčí, že jakákoliv její činnost s dětmi či dospělými je na vysoké profesionální úrovni.

Ladislav Špaček