Vzdělávání

Vzdělávání – akreditované vzdělávací programy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce:

Obytná zóna Sylván a.s., IČ 63509831, Palackého náměstí, 30/6, 301 00 Plzeň, Č.j.:

MSMT- 28385/2017 ze dne 9.8.2017 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

uděluje akreditaci

  • instituci: Obytná zóna Sylván a.s., IČ: 63509831
  • sídlem: Palackého náměstí, 30/6, 301 00 Plzeň

K provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost akreditace se stanoví do 12.10.2023

Č.j.: MSMT- 28385/2017

Dále byla udělena akreditace k provádění následujících vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

1. Magičtí Lucemburkové

Platnost akreditace se stanoví do 11.10.2020.

1. Pohybové aktivity

2. Etiketa pro děti aneb jak se správně chovat

Garantem programu Etiketa pro děti je Ladislav Špaček

Platnost akreditace se stanoví do 20.2.2022.

Připravujeme:

1: „Prevence a regenerace při sportovních aktivitách“

2: „Jak vést děti v dnešní době k pohybovým aktivitám“

3: „Prezentační a komunikační dovednosti“

Garantem těchto programu je PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. – mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů, hokejový trenér.