Vzdělávání

Vzdělávání – akreditované vzdělávací programy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce:

Obytná zóna Sylván a.s., IČ 63509831, Palackého náměstí, 30/6, 301 00 Plzeň, Č.j.:

MSMT- 28385/2017 ze dne 9.8.2017 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

uděluje akreditaci

  • instituci: Obytná zóna Sylván a.s., IČ: 63509831
  • sídlem: Palackého náměstí, 30/6, 301 00 Plzeň

K provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Platnost akreditace se stanoví do 12.10.2023

Č.j.: MSMT- 28385/2017

Dále byla udělena akreditace k provádění následujících vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

Pohybové aktivity pro školy

Pohybové aktivity nabízíme v prostorách Krašovská Aktivity centrum Plzeň všem základním, mateřským, případně i středním školám ve městě a dalším organizacím.

a) Sportovní, pohybové a míčové hry
Lektoři: Josef Kreis, Karolína Kaloušková, Ondřej Kust, Filip Marián
b) Parkour workshop
Lektoři: Richard Beneš, Jan Maluta
c) Cvičení na trampolínách – Jumping
Lektoři: Anna Burianová, Radek Mulač
d) Hudebně taneční pohybové hry
Lektoři: Jakub Peca, Jana Marková Dragounová
e) Deskové hry (stavebnice ROTO)
f) Jóga pro děti
g) Kompenzačně zdravotní cvičení

Etiketa pro děti aneb jak se správně chovat

Garantem programu Etiketa pro děti je Ladislav Špaček. Vzdělávací program je určen pro mateřské školy a pro I. stupeň ZŠ.

Platnost akreditace se stanoví do 20.2.2022.

4 bloky po 1 hodině:

-> umíme se zdravit
-> umíme se k sobě chovat
-> umíme se oblékat
-> umíme se stravovat

Vzdělávací aktivity v oblasti sportovní přípravy

Garantem těchto programu je PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. – mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů, hokejový trenér.

Připravujeme:

1: „Prevence a regenerace při sportovních aktivitách“

2: „Jak vést děti v dnešní době k pohybovým aktivitám“

3: „Prezentační a komunikační dovednosti“

Nabídka vzdělávacích aktivit v rámci DVPP v oblasti sportovní přípravy, motivace, fyzioterapie, anatomie, fyziologie a patofyziologie pohybového aparátu, v oblasti komunikace a prezentace.

Tyto kurzy jsou určeny: pro učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, učitelé VOŠ, trenéři sportovních škol, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Organizátorka kurzů: Mgr. Ilona Křížková – hlavní kreativní manažerka Krašovské Aktivity centrum Plzeň, organizátorka vzdělávacích kurzů

Odborný garant: PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. – mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů

Plánované místo konání: Krašovská Aktivity centrum Plzeň – zasedací místnost nebo další nasmlouvané pracoviště zájmového a dalšího vzdělávání v ČR. Maximální počet ve skupině 20.

Křížková

Přihláška do kurzů