Aktivní cvičení pro seniory s MO Plzeň 1

21. 6. 2023

Městský obvod Plzeň 1 ve spolupráci s Krašovská aktivity centrum Plzeň rozhýbali seniory. Několik desítek seniorů pravidelně dochází na zdravotní cvičení a seniorský pilates. Městský obvod Plzeň 1 jim umožnil pravidelnou pohybovou aktivitu o kterou je skutečně velký zájem.

Každý probíhající kurz má několik desítek náhradníků. Kurzy cvičení jsou pod vedením dvou zkušených lektorek, které se věnují zhruba šedesáti seniorům týdně. Lekce jsou rozdělené na navazující kurzy a začátečníky. „Velmi mile mne překvapilo, že se na kurz přihlásili i muži. Nečekala jsem to a jsem ráda za jejich odvážnost.“ Říká jedna z lektorek. Dodává, že je potěšením pozorovat, jak senioři mění určité pohybové vzorce a nestraní se žádnému neznámému pohybu. „Velmi dobře se adaptují a interakce na lekcích se viditelně zlepšuje.“ Tyto kurzy tedy nemají pouze fyzický přínos, ale i sociální.

Velmi rádi bychom poděkovali Klubu jednička za skvělou organizaci pohybové aktivity a možnosti, které seniorům společně dáváme. Městský obvod Plzeň 1 má velmi širokou základnu seniorských členů a mají mnoho zkušeností. Této spolupráce si opravdu ceníme a věříme, že kurzy a další aktivity pro seniory budou pokračovat v podzimních měsících.