Děti z DDM Klatovy si vyzkoušely část z našeho programu pro příměstské tábory

2. 8. 2023

Dnešní dvě hodiny strávené s DDM Klatovy byly velmi úspěšné a zábavné pro všechny zúčastněné. Celkem 35 dětí si u nás vyzkoušelo hodinu Jumpingu s Alčou. Dětičky byly nadšené, prý na takových „trampoškách“ ještě neskákaly. Hodina byla provázená úsměvy skákajících dětí na profesionálních jumping trampolínách za doprovodu tematicky vybrané hudby pro jumping s dětmi. Díky měkkým dopadům byla tato aktivita šetrná k jejich kloubům a posilovala kloubní úpony a svaly kolem páteře. Navíc podporovala posilování svalů pánevního dna a dávala dětem sebevědomí a správnou náladu.

Další hodina s lektorem byla věnovaná deskovým hrám, které podporují paměť, schopnost rozpoznávání barev, tvarů a čísel a současně rozvíjejí jemnou motoriku. Tato zábavná aktivita probíhala pod vedením lektora, který dětem pomáhal a učil je novým hrám.

Děti byly nadšené z obou aktivit a vyjádřily přání, že by příště rády vyzkoušely lekce parkour workshopu s Parkour Academy Plzeň. Nejen z důvodu oblíbenosti parkouru u nynějších dětí, ale také z důvodu, že čekání na autobus na cestou zpět do Klatov si děti krátily právě na našem parkourovém hřišti, kde se jim moc líbilo. Prý si trénování parkouru s našimi profesionálními trenéry přijdou vyzkoušet zase příště.

Na Krašovské se neustále snažíme přinášet dětem zábavné a prospěšné aktivity, které podporují jejich rozvoj a posilují jejich lásku ke sportu, tanci a umění. Jsme rádi, že jsme mohli hostit DDM Klatovy a doufáme, že se brzy opět uvidíme při dalších akcích a workshopech.