Fungování Krašovské od pondělí 12. října

9. 10. 2020

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 995 ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření upravujeme provozní režim v našem centru:

  • od pondělí 12. října nesmí ve vnitřních prostorách probíhat žádné sportovní ani pohybové aktivity
  • až do odvolání jsou zrušené všechny hromadné akce (patří sem i vzdělávací akce, kurzy apod.)
  • povolené je sportování venku, a to s maximální účastí 20 lidí
  • otevřená zůstává naše dětská skupina Mini Aktivity
  • v provozu zůstává hudební studio i zkušebna (opět platí maximální počet 10 lidí), zakázaný je společný zpěv více než 5 osob

Zdroje, ze kterých vycházíme:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-epidemie-covid-19-omezi-sportovni--kulturni-a-spolecenske-akce--cinnost-uradu-i-skol--rodicum-prodlouzi-osetrovne-184029/

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5696