Jak je to s provozem centra do 17. května?

5. 5. 2020

Vážení příznivci,

ode dne 5. 5. 2020 otevíráme PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ KRAŠOVSKÁ, z hygienických a organizačních důvodů ale pouze pro tréninkové skupiny, které budou dodržovat pravidla vydaná Ministerstvem zdravotnictví, MŠMT a Národní sportovní agenturou. Podobně k využití budou i naše další venkovní plochy, tzn. pouze pro organizované tréninky a za předepsaných hygienických podmínek, a to od 11. 5. 2020.

Vnitřní prostory zůstávají i nadále zavřené, a to minimálně do 17. května (do konce nouzové stavu). V této chvíli totiž nejsme schopni splnit předepsaná opatření platící pro sportování uvnitř.​

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.