Krašovská ve spolupráci s Marianem Jelínkem nabízí pomoc všem trenérům a pedagogům

15. 10. 2019

Krašovská Aktivity centrum Plzeň se už od minulého roku kromě sportovních, tanečních a hudebních aktivit velmi pečlivě věnuje i vzdělávání. V rámci toho dokonce aktuálně připravuje speciální kurz, který je určen učitelům, pedagogickým pracovníkům a trenérům, kteří se pohybují v oblasti sportovní a pohybové přípravy. Garantem vzdělávacího programu je známý mentální kouč a úspěšný hokejový trenér Marian Jelínek.

Kurz proběhne na Krašovské ve dnech 29. a 30. listopadu a bude rozdělen do dvou částí. Tu první povede přímo Marian Jelínek a bude na téma „Jak vést děti v dnešní době k pohybovým aktivitám“. Hovořit se bude především o emoční vazbě k pohybu, co by největší inspirací, motivací i didaktickou metodou, a jejím cílem bude především zkvalitnění činnosti při práci s dětmi a mládeží. Druhá část, jejíž lektorem bude sportovní fyzioterapeut David Vrbický, pak bude na téma „Prevence a regenerace při sportovních aktivitách“. Jejím cílem bude rozšíření vědomostí v problematice svalových dysbalancí a poruch pohybového aparátu, jejích prevence a korekční cvičení.

„Jsme hrdí, že můžeme spolupracovat s takovými osobnostmi, jako je pan Jelínek nebo pan Vrbický. Kurzy máme navíc i zakreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, každý účastník tím pádem získá nejen spoustu nových a hlavně odborných poznatků, ale i osvědčení, které může pomoct v dalším profesním rozvoji,“ říká Ilona Křížková, hlavní kreativní manažerka Krašovská Aktivity centrum Plzeň a hlavní organizátorka kurzů. Zájemci se můžou přihlásit přes webové stránky www.krasovska.cz, a to nejpozději do 20. listopadu.

Zde je výčet dalších vzdělávacích kurzů, které si v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků můžete objednat.
Etiketa pro děti – pro předškolní děti a 1. stupeň základní školy (garant Ladislav Špaček)
Sportovní a pohybové hry – všeobecná tělesná příprava pro předškolní a mladší školní děti
Cvičení na trampolínkách – pro předškoláky i školáky na profi jumping trampolínkách a certifikovaných trenérů
Parkour workshop – s využitím největšího parkourového hriště v ČR v objektu KACP
Hudebně taneční pohybové hry – taneční průprava pro předškolní i školní děti
Jóga pro děti a kompenzačně zdravotní cvičení – vyrovnání svalových dysbalancí a posturálních vad
Hrajeme deskové hry, stavíme se stavebnicí ROTO – rozboj pregramotnosti, jemné motoriky, technické a manuální zručnosti