Na Krašovské opět po roce proběhly letní doučovací kempy

8. 8. 2022

V Krašovská Aktivity centru se během letošního léta opět uskutečnily letní doučovací kempy. V rámci Výzvy MŠMT na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním proběhly ve třech termínech a zúčastnilo se jich 45 žáků převážně z plzeňských škol. Projekt proběhl na Krašovské pod názvem Aktivní léto s doučováním.

„Školy nám vytipovaly žáky, kterých se tato problematika dotýká a na základě online přihlášek jsme měli za pár dní obsazeno. My pak vedení školy předali informace o výsledku vyučovacích postupů a zjištěných nedostatků, na kterých jsme s žáky, ale i s jejich rodiči spolupracovali. Jsme rádi, že se tento projekt opět projevil jako potřebný a opravdu ho využily převážně rodiny, které se potýkají s určitými sociálními problémy. Ať jsou to nedostačující materiální nebo bytové podmínky, nezájem nebo konflikty v rodině, tak také jazyková bariéra. Přihlásilo se i několik ukrajinských rodin, aby tak mohli svým dětem pomoci se lépe začlenit do našeho prostředí,“ říká hlavní kreativní manažerka Krašovské Ilona Křížková.

Program letních kempů byl opět velmi pestrý. Dopoledne byla připravena výuka, v rámci které si děti mohly procvičit český jazyk, matematiku, angličtinu, přírodovědu a společenské vědy, a odpoledne různé sportovní a volnočasové aktivity, které proběhly pod vedením profi trenérů a lektorů. Patřil sem například parkour, fotbal, gymnastika, bojové sporty, ale třeba i bubenický workshop nebo hodina etikety pro děti. „Ukrajinské děti pro tyto účely dostaly dokonce speciální ukrajinsko-český slovník, který byl krom jiného zaměřen právě na sport a volný čas,“ dodává Ilona Křížková. Na závěr kempů dorazila také Dagmar Škrlantová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, která pomáhala v komunikaci s plzeňskými školami.

Kempy byly (stejně jako loni) pro účastníky zcela zdarma. Cílem bylo podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání, pravidelně komunikovat s rodinou žáka a motivovat ji k podpoře žáka ke vzdělávání a doučování v oblastech, které jsou stěžejní, a to v úzké spolupráci se školou, které žák navštěvuje. Projekt tradičně podpořilo město Plzeň.