Od 18. května otevíráme vnitřní prostory. Čtěte podrobnosti.

13. 5. 2020

Vážení partneři, vážení příznivci Krašovské,

 

to, na co jste dlouhou dobu čekali, je konečně tady! Od 18. května opět otevíráme naše centrum. Stále je však důležité v celém areálu dodržovat přísná hygienická pravidla a pokyny, které vycházejí z hygienických opatření vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví.

 

1/ Před první návštěvou centra účastník (včetně všech trenérů) nebo jeho zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení ZDE, případně bude k dispozici u nás na recepci. Toto prohlášení je účastník povinen předat vedoucímu aktivity, kterou v centru navštěvuje. Bez něj nebude účastníkům vstup umožněn.

 

2/ Do centra bude umožněn vstup jen účastníkům jednotlivých kurzů a tréninků, nikoli rodičům a jinému doprovodu.

 

3/ Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti pak podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.

 

4/ Vstup do centra bude až do odvolání řídit náš tým recepčních. Ti budou účastníky posílat dle místa konání jejich tréninku, tzn. buď vchodem do pavilonu A, B nebo C. Zde si bude účastníky vyzvedávat vždy osobně trenér/lektor. To vše proto, aby se zamezilo shromažďování více osob na jednom místě. Stejný vstup pak bude účastník používat i při východu.

 

5/ Je nutné, aby účastník minimalizoval pohyb na chodbách. Z tohoto důvodu je nutné, aby chodil max 10 minut před začátkem svého tréninku a po jeho skončení neprodleně prostory opustil. Šatny a sprchy budou v této době kvůli vládnímu nařízení uzamčené. Maximální počet účastníků ve skupině je 15.

 

6/ Každý partner (nájemce) bude povinen po svém tréninku vydesinfikovat prostory (kliky, pomůcky k činnosti, židle, stoly apod.) a vyvětrat. Desinfekce bude pro každého nájemce připravená na recepci.

 

7/ Parkourové hřiště Krašovská je stále pro veřejnost zavřené. Otevřené je pouze pro organizované tréninkové skupiny, a to opět za předepsaných hygienických podmínek.

 

Tento řád je platný od 18. května 2020 do odvolání.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná největší odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našeho centra.