Provozní řád od 25. května

22. 5. 2020

Vážení partneři, vážení příznivci Krašovské,

od pondělí 25. května se opět rozvolňují vládní opatření, čímž se mění i pravidla v našem centru.

 

Čtěte podrobnosti: 

1/ Před první návštěvou centra účastník (včetně všech trenérů) nebo jeho zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení ZDE, případně bude k dispozici u nás na recepci. Toto prohlášení je účastník povinen předat vedoucímu aktivity, kterou v centru navštěvuje. Bez něj nebude účastníkům vstup umožněn.

2/ Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti pak podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.

3/ Vstup do centra už bude probíhat klasicky přes hlavní vchod (tzn. přes pavilon B). Rodiče a jiný doprovod bude moct vevnitř využít POUZE prostory kavárny. Zde bude ale stanoven limit počtu osob. Při jeho překročení prosím dbejte instrukcí obsluhy a pracovníků centra. Kromě kavárny bude moct doprovod čekat v prostorách naší zahrady (terasa u kavárny, sezení u parkourového hřiště apod.).

4/ Šatny a sprchy budou již účastníkům přístupné.

5/ Je nutné, aby účastník minimalizoval pohyb na chodbách. Z tohoto důvodu bude účastník čekat na příchod trenéra venku před vchodem.

6/ Každý partner (nájemce) bude povinen po svém tréninku vydesinfikovat prostory (kliky, pomůcky k činnosti, židle, stoly apod.) a vyvětrat. Desinfekce bude pro každého nájemce připravená na recepci.

7/ Parkourové hřiště Krašovská je stále pro veřejnost zavřené. Otevřené je pouze pro organizované tréninkové skupiny, a to opět za předepsaných hygienických podmínek.

8/ Maximální počet osob na sportovišti je 300.

Tento řád je platný od 25. května 2020 do odvolání.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná největší odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našeho centra.