Dětská skupina – mini aktivity

Pro děti ve věku 1 – 7 let

 

Přihlášky

776 695 621

nebo

On-line

 

Náš tým

Základní údaje

 • Dětská skupina pod vedením kvalifikovaných pracovníků
 • V rodinném prostředí a kolektivu pro 12 dětí
 • Nabídka všestranného rozvoje a individuálního přístupu
 • Důraz na zdravou výživu, stravování v budově
 • K dispozici nové moderní vybavení – taneční sály, herna, sportovní hala a rozsáhlá přilehlá zahrada
 • Celodenní péče, rozvíjení pohybových, uměleckých a kreativních činností s důrazem na rozumové dovednosti a hygienické návyky
 • Pořádání společných akcí pro rodinné příslušníky
 • V budově možnost další nabídky – kavárna, kroužky, relaxační zóny, cvičení pro maminky, sport pro veřejnost, akce…

Ceník

platný od 1. 9. 2021

Celodenní/měsíc 5 300 Kč
Polodenní/ měsíc 3 900 Kč

5-denní permanentka pro náhodnou docházku

Celodenní 2 000 Kč
Polodenní 1 500 Kč
Náhodné hodinové hlídání 100 Kč

Ceník stravného

Oběd 50 Kč
Dopolední svačina 20 Kč
Odpolední svačina 20 Kč

Orientační náplň dne dětí v DS Mini Aktivity

6.30 – 9.30

 • otevírání DS Mini Aktivity
 • hry podle zájmu dětí
 • individuální práce s dětmi
 • zaměstnání dětí
 • pohybová chvilka

9.30 – 10.00

 • hygiena-dopolední svačina

10.00 – 10.45

 • individuální a skupinové činnosti (rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a
 • dovedností + výtvarné, pracovní, hudební a dramatické činnosti) – zájmové hry
 • tělovýchovné aktivity
 • pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
 • skupinová práce s předškolními dětmi
 • uvolňovací cviky pro správné držení tužky
 • celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení- celkový rozvoj tvořivosti, řeči,
 • matematických představ

10.45 – 11.45

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
 • svlékání a příprava na oběd

11.45 – 12.45

 • oběd
 • hygiena
 • příprava na odpolední odpočinek

13.00

 • vyzvedávání dětí po obědě

12.45 – 14.45

 • odpolední odpočinek
 • vstávání – hygiena
 • odpolední svačina

14.45 – 15.45

 • hry podle zájmu dětí
 • individuální práce s dětmi

15.45 – 15.55

 • vyzvedávání dětí

Foto

OPZ

Projekt DĚTSKÁ SKUPINA MINI AKTIVITY (Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014819) je spolufinancován Evropskou unií.