Dětská skupina – mini aktivity

Pro děti ve věku 1 – 7 let

 

Přihlášky

776 695 621

nebo

On-line

 

Náš tým

Základní údaje

 • Dětská skupina pod vedením kvalifikovaných pracovníků
 • V rodinném prostředí a kolektivu pro 12 dětí
 • Nabídka všestranného rozvoje a individuálního přístupu
 • Důraz na zdravou výživu, stravování v budově
 • K dispozici nové moderní vybavení – taneční sály, herna, sportovní hala a rozsáhlá přilehlá zahrada
 • Celodenní péče, rozvíjení pohybových, uměleckých a kreativních činností s důrazem na rozumové dovednosti a hygienické návyky
 • Pořádání společných akcí pro rodinné příslušníky
 • V budově možnost další nabídky – kavárna, kroužky, relaxační zóny, cvičení pro maminky, sport pro veřejnost, akce…

Ceník

1) Úplata za službu péče o dítě

aktuálně od 1.9.2023

Děti od 6 měsíců věku do 31. srpna po dosažení 3 let věku 4 600 Kč
Děti od 1. září po dosažení 3 let věku 7 500 Kč

2) Rezervační poplatek

Rezervační poplatek 2 000 Kč

3) Úplata za stravné

Dopolední svačinka 30 Kč
Oběd 65 Kč
Odpolední svačinka 30 Kč

 

4) Platba

Úplata za služby péče o dítě a za stravné se hradí nejpozději k poslednímu dnu kalendářního měsíce předcházejícímu měsíci, za který se provádí úhrada. Platba se uskuteční bankovním převodem na účet Fio Banka, č, ú. 2601221836/2010, VS je rodné číslo dítěte, zpráva pro příjemce je jméno dítěte.

Orientační náplň dne dětí v DS Mini Aktivity

6.30 – 8.30

 • otevírání DS Mini Aktivity
 • hry podle zájmu dětí
 • individuální práce s dětmi

8.30 – 9.00

 • řízená činnost dětí
 • pohybová chvilka

9.00 – 9.30

 • hygiena-dopolední svačina

9.30 – 10.15

 • individuální a skupinové činnosti (rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností + výtvarné, pracovní, hudební a dramatické činnosti) – zájmové hry
 • tělovýchovné aktivity
 • pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
 • skupinová práce s předškolními dětmiuvolňovací cviky pro správné držení tužky
 • celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení
 • celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ

10.15 – 11.30

 • pobyt venku

11.30 – 12.00

 • oběd

12.00 – 12.45

 • hygiena
 • příprava na odpolední odpočinek
 • vyzvedávání dětí po obědě

12.45 – 14.15

 • odpolední odpočinek

14.15 – 14.30

 • vstávání – hygiena

14.30 – 14.45

 • odpolední svačina

14.45 – 15.45

 • hry podle zájmu dětí
 • individuální práce s dětmi
 • vyzvedávání dětí

16.00

 • uzamykání DS

 

Foto