Divadelní kroužek

Úterý:15:30 – 17:00

Věk: 6 let 10 let

Délka: 20 lekcí (90 minut )
Začátek kurzu: leden – květen, jednou týdně
Cena: 2600 Kč

“Divadelní kroužek” si bere za cíl pracovat na přirozeném hereckém projevu dětí a vyjadřování před publikem, podpory fantazie, kvalitní mluvě a práci s gesty. S dětmi budeme dělat jednoduché herecké etudy, dramatické hry a různá jazyková cvičení. Děti se mohou těšit i na jednoduchá témata, na která budou muset improvizovat a na herecké představení, na kterém se bude během kurzu pracovat a se kterým se budou moci pochlubit svým rodičům, prarodičům a kamarádům. Moc se v našem hereckém kroužku těšíme na budoucí herce a herečky.

PŘIHLÁŠKY NA RECEPCI: info@krasovska.cz,  725 824 390