O nás

Prostor sportu, tance a umění

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abychom Vám představili nový projekt, kterého můžete být součástí i vy. Leccos naznačí jeho samotný název. Krašovská Aktivity centrum Plzeň má za cíl oslovit všechny generace, a to za pomocí široké nabídky aktivit ve třech hlavních oblastech: sport, tanec a umění.

Podpora plzeňských klubů a organizací

Hlavní vizí je podporovat plzeňské spolky, kluby a organizace v jejich činnosti a za výrazné podpory města jim nabídnout kvalitní zázemí té nejvyšší úrovně. Věříme totiž, že tato spolupráce výrazně posune kvalitu volnočasového vyžití ve městě a osloví široké okolí.