• program již proběhla.

LETNÍ KEMPY – AKTIVNÍ LÉTO S DOUČOVÁNÍM NA KRAŠOVSKÉ

Datum: 1. 8. 2022

Čas: 0:00 až 23:59

:
Aktivní léto s doučováním na Krašovské se bude konat v rámci Výzvy MŠMT doučování žáků 2022 a jsou pro všechny zúčastněné děti ZDARMA.
Ve spolupráci s 4. ZŠ v Plzni a také s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzeň a díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízíme tři termíny pro žáky škol z našeho města a další zájemce. Cílem kempů je podpořit posílení sociálních vztahů dětí, doplnění jejich dílčích znalostí a dovedností, podpoření zájmu o vzdělávání, ale i zajištění volnočasových aktivit, a to převážně pohybových.
TERMÍNY KEMPŮ:
18.7.-22.7. 2022
25.7.-29.7. 2022
1.8.-5-8.2022
Kempy jsou určené pro žáky 1.-6. třídy.
Kapacita jednoho kempu: 15 dětí
PROGRAM:
Všechny čtyři kempy budou zaměřeny na všestranný rozvoj a zopakování učiva na základě poskytnutých osnov ve spolupráci se základními školami a budou tak vhodným doplňkem prázdnin. K tomu bude pro děti připraveno ještě něco navíc. Program dne začíná vždy v 8:00 ráno a končí v 16:00 odpoledne.
V dopoledních hodinách si děti procvičí matematiku a český jazyk, pro starší zařadíme také anglický jazyk. Vše bude vedené vždy zábavnou formou tak, aby to děti bavilo a těšily se na další výuku. Odpolední hodiny pak budou zaměřené zejména na pohyb (jako např. parkour, jumping, fotbalová aréna, míčové hry, bojové sporty atd.), zařazeny budou ale i další aktivity, jako například základy etikety, mediální výchova či rukodělná činnost.
PŘIHLÁŠKA
Na letní kemp je nejprve nutné vyplnit prvotní registraci, a to přes tento odkaz:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScvtIcBDN9…/viewform…
Na základě toho vám bude zaslána závazná přihláška a další potřebné dokumenty.
DALŠÍ PODROBNOSTI:
JAK PŘIHLÁSÍM SVÉ DÍTĚ NA KEMP?
Všem registrovaným přijde do mailu Závazná přihláška i s dalšími instrukcemi.
PRO KOHO JSOU LETNÍ KEMPY URČENY?
Letní kempy jsou určeny pro děti od 1. do 6. třídy ZŠ. Speciálně pro ně je totiž připravena výuka a náplň zájmových aktivit. Kempy jsou určeny převážně pro děti, které chodí do některé ze základních škol na území města Plzně.
JAKÝ JE ÚČASTNICKÝ POPLATEK?
Veškeré náklady kempu vč. stravování, případné dopravy, vstupného apod. jsou pro závazně přihlášené děti hrazeny z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a účast je tedy ZDARMA.
PROČ LETNÍ KEMPY POŘÁDÁME?
Hlavním záměrem organizace letních kempů pro děti je posílit sociální vztahy dětí s jejich vrstevníky, doplnit dílčí znalosti a dovednosti k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky a jejich školami.
MÍSTO KONÁNÍ
Letní kempy proběhnou dle svého názvu (Aktivní léto na Krašovské) v areálu Krašovská Aktivity centrum Plzeň. Jedná se o největší volnočasové centrum v Plzni, které nabízí špičkové zázemí pro různé druhy pohybových aktivit. Nachází se tu největší parkourové hřiště v ČR, mnoho tanečních a sportovních sálů, velká sportovní hala, dětské hřiště, kavárna nebo hudební studio.
PEDAGOGOVÉ A LEKTOŘI
Při odpolední činnosti se budou dětem věnovat kvalifikování učitelé ze ZŠ a studenti pedagogické fakulty. Odpoledne budou přítomni pedagogové volného času a profesionální trenéři.
DO KDY JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
Přihlašovat se je možné od čtvrtka 30. 6. 2022 do neděle 10. 7., případně do naplnění kapacity.
JAK SE DOZVÍM BLIŽŠÍ INFORMACE O KEMPU?
Cca týden před konáním kempu dostanete od vedoucího e-mail s upřesňujícími informacemi a programem kempu.
CO MÁ MÍT DÍTĚ S SEBOU NA KEMP?
oblečení vhodné vzhledem k počasí a programu kempu
vhodnou obuv dle počasí a uvážení
malé kapesné (stravování i pitný režim je zajištěn)
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
V případě, že se dítě daný den nebude moci kempu zúčastnit, je potřeba ho řádně omluvit a to nejdéle do 8:00 daného dne. V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce prosíme o odhlášení na e-mailové adrese recepce@krasovska.cz co nejdříve.
Dítě je povinno dbát pokynů vedoucích.
Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli kempu.
Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
Dítě nesmí na kemp vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).
Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z kempu. Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.
KONTAKTNÍ OSOBY
Mgr. Veronika Drožďová – hlavní vedoucí a koordinátorka
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR – Talent4you, z.s.
e-mail: recepce@krasovska.cz