Socatots – pohybové cvičení rodičů s dětmi

Společnost SOCATOTS je předním světovým poskytovatelem aktivit fyzického rozvoje (nejen v oblasti fotbalu) pro malé děti ve věku od šesti měsíců do pěti let. Děti se účastní pravidelných tréningů, pracují ve skupině se svými vrstevníky, učí se, jak zvládat motorické i sociální dovednosti pod bdělým okem kvalifikovaných trenérů. Unikátní vlastností SOCATOTS je aktivní účast rodičů při výuce. SOCATOTS vytváří pro děti optimální prostředí pro rozvoj jejich fyzické kondice a duševní agilnosti. Program zdokonaluje motorické dovednosti dítěte prostřednictvím aktivit s míčem a zároveň zvyšuje jejich sebeúctu a sebevědomí. SOCATOTS také pomáhá dětem učit se číslice, abecedu, barvy a části těla, a posiluje pozitivní aspekty jejich osobnosti. Výsledkem je zdravější dítě, jehož pohybové dovednosti a tělesná kondice se zlepšují. Vytrvalost, soustředění, paměť a obecné kognitivní schopnosti jsou také posíleny.

4. 10. 2021

Family Jumping – cvičení pro rodiče s dětmi

Původem český sport má v Krašovské velkou oblibu. Skákání na speciálních profi trampolínách a za podpory výrazné taneční hudby u nás vede proto hned několik profesionálních lektorů. Jednu hodinu máme ale přizpůsobenou přímo pro rodiče s dětmi – tzv. FAMILY JUMPING. To je hodina, při které jsou trampolíny brány jako zpestření. Děti na nich můžou i spolu s rodiči hopsat a dovádět, připravené jsou ale i další skvělé pomůcky. Důležitá je radost z pohybu a spolupráce rodiče s dítětem! Hodinu vede certifikována lektorka.

Cena za lekci: 120 Kč/hod.

4. 10. 2021