Hravá ETIKETA s Krašovskou

Hravá ETIKETA s Krašovskou je  vzdělávací projekt za účelem prohloubení znalostí společenských věd pro žáky třetích tříd základních škol.

Pořadatel projektu: Obytná zóna Sylván a.s., společnost ve 100% vlastnictví města Plzně
Realizátor projektu: Krašovská Aktivity centrum Plzeň

možnost účasti všech plzeňských ZŠ zřizovaných městem Plzeň

Přihlášky: etiketa.krasovska@gmail.com

Garanti projektu:
Mgr. Bc. Stanislava Černá MBE
vedoucí kanceláře primátora
doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
katedra pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU, oddělení výchovy ke zdraví

Popis projektu

Požadavky na chování dětí ve společnosti tak, aby byly obecně přijatelné a žádoucí, nazýváme „slušným chováním“. Průvodcem této problematiky, zábavnou formou plnou interakce a názorných ukázek je projekt „Hravá ETIKETA s Krašovskou“. Alokuje si čtyři vyučovací hodiny na čtyři témata ze společenských věd, konkrétně z etikety. Tato témata se detailně proberou nikoli klasickou vyučovací metodou, ale tak, abychom nahlédli do jejich přirozeného prostředí formou hry.

Každému tématu je věnována jedna vyučovací hodina, doporučujeme využít maximálně 2 hodiny v jeden vyučovací den z hlediska udržení pozornosti a soustředěnosti dětí. Tedy doporučujeme, aby lektorský tým navštívil každou třídu dvakrát.

Veškeré pomůcky a koncepce je zcela nová v autorském vlastnictví OZ Sylván, a.s., používají se interaktivní materiály související s výukou. Projekt je připraven ve spolupráci s garanty, odborníky na etiketu a společenské vědy.

Témata projektu 

 1. Etiketa není věda
 2. Co znamená etiketa, pozdravy, první kontakty, představování, tykání X vykání, neverbální komunikace, řeč těla
 3. Chování ve škole
 4. Chování k učitelům, chování ke spolužákům, chování sám k sobě, školní prostředí, psaná i nepsaná školní pravidla
 5. Co si mám obléct?
 6. První dojem, zásady oblékání, návštěvy společenských akcí
 7. Kterou vidličkou začít?
 8. Základy stravování, principy stolování, chování u stolu

Výstup projektu

Žáci si po skončení programu neodnesou jen znalosti a osvědčení, nýbrž obdrží i pracovní sešity, které budou následně sloužit k dalším potřebám učitelů a učitelek. Nově se na konci sešitu objeví QR kód, pod kterým děti mohou vyplnit krátký test z etikety. Žáci si také ponechají i placky s osobním jménem. Pro učitele byl vytvořen materiál, jedná se o 30denní materiál „Cesta za dokonalým etikeťákem“, kde jeden z těchto poskytnutých materiálů skrývá výhru v podobě návštěvy restaurace pro celou třídu.

Zároveň byla vytvořena soutěž, pro všechny zapojené školy v tomto projektu. Pravidla této soutěže zašleme spolu s informacemi k „Hravé ETIKETĚ s Krašovskou“.

Zajímavé jsou výherní ceny v podobě výletu do zákulisí plzeňského divadla, návštěva moderního technologického parku – TechTower Plzeň nebo návštěva plzeňské ZOO.

 

V loňském roce jsme realizovali

ETIKETA PRO DĚTI DO ŠKOL

Vzdělávací program je určen pro mateřské školy a pro I. stupeň ZŠ.

4 bloky po 1 hodině:

 • umíme se zdravit
 • umíme se k sobě chovat
 • umíme se oblékat
 • umíme se stravovat

Vzdělávání

Pohybové aktivity pro školy

Hravá ETIKETA s Krašovskou