Pohybové aktivity pro školy

 

Pohybové aktivity nabízíme v prostorách Krašovská Aktivity centrum Plzeň všem základním, mateřským, případně i středním školám ve městě a dalším organizacím.  Nově je po domluvě možné vzdělávací aktivitu uspořádat i mimo naše centrum, tedy v místě Vašeho působení.

Nabídka vzdělávacích aktivit:

  • Sportovní, pohybové a míčové hry
  • Parkour workshop
  • Cvičení na trampolínách – Jumping
  • Hudebně taneční pohybové hry
  • Deskové hry 
  • Jóga pro děti
  • Kompenzačně zdravotní cvičení
  • Překážkové dráhy zaměřené na motoriku a pohybovou zdatnost dětí
  • Relaxační techniky pro děti
  • Zábavné vzdělávání na interaktivní podlaze

Vzdělávání

Pohybové aktivity pro školy

Hravá ETIKETA s Krašovskou