Vzdělávací aktivity v oblasti sportovní přípravy

 

Garantem těchto programu je PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. – mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů, hokejový trenér.

Kurzy:

1: „Prevence a regenerace při sportovních aktivitách“

2: „Jak vést děti v dnešní době k pohybovým aktivitám“

3: „Prezentační a komunikační dovednosti“

Nabídka vzdělávacích aktivit v rámci DVPP v oblasti sportovní přípravy, motivace, fyzioterapie, anatomie, fyziologie a patofyziologie pohybového aparátu, v oblasti komunikace a prezentace.

Tyto kurzy jsou určeny: pro učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, učitelé VOŠ, trenéři sportovních škol, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Organizátor kurzů: Krašovská Aktivity centrum Plzeň 

Odborný garant: PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. – mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů

Plánované místo konání: Krašovská Aktivity centrum Plzeň – zasedací místnost nebo další nasmlouvané pracoviště zájmového a dalšího vzdělávání v ČR. Maximální počet ve skupině 20.

Vzdělávání

Pohybové aktivity pro školy

Vzdělávací aktivity v oblasti sportovní přípravy

Etiketa pro děti aneb jak se správně chovat