Opatření

4. 3. 2020

V rámci zvýšeného rizika rozšíření infekce novým koronavirem SARS-Co-2 v ČR a na doporučení Krajské hygienické stanice se sídlem v Plzni a Ministerstva zdravotníctví ČR vydáváme tato opatření:

- Pravidelně 1x denně bude dezinfikováno sanitární zařízení Krašovské (šatny, záchody, umývárny), budou se též dezinfikovat kliky u dveří a vytírat všechny podlahové krytiny ředěným roztokem dezinfekce.

- Všem našim partnerům (nájemcům) doporučujeme, aby všechny osoby, které se vrátily ze zahraničí (lokality uváděny jako rizikové – Itálie a jiné oblasti s vysokým počtem tohohle onemocnění), nebo se setkaly s takovými osobami, zahájily 14-denní domácí karanténu. Zároveň doporučujeme, aby partneři informovali o tomto opatření i své členy a jejich rodiny.

- Našim zaměstnancům doporučujeme, aby v této době nepodnikali cesty do rizikových oblastí.

Další případné informace hledejte na http://www.mzcr.cz/ nebo na https://www.khsplzen.cz/.