Vzdělávací programy

Pohybové aktivity pro školy

Hravá ETIKETA s Krašovskou

Akreditace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce:

Obytná zóna Sylván a.s., IČ 63509831, Palackého náměstí, 30/6, 301 00 Plzeň, Č.j.:

MSMT- 28385/2017 ze dne 9.8.2017 o udělení akreditace na základě § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

uděluje akreditaci

  • instituci: Obytná zóna Sylván a.s., IČ: 63509831
  • sídlem: Palackého náměstí, 30/6, 301 00 Plzeň

K provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Č.j.: MSMT- 28385/2017

Dále byla udělena akreditace k provádění následujících vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.