Podmínky pro vstup do našeho centra od 10. 2.

10. 2. 2022

S účinností od 10. 2. 2022 se ruší povinnosti prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělané nemoci v restauracích, sportovních a kulturních akcích a veškerých službách. Do 18. 2. 2022 do 23.59 hod. zůstává omezení  počtu osob, které se mohou účastnit hromadných akcí (jako např. koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání) na 1000 (sedících) osob, resp. 100 osob jde-li o konání veřejných nebo soukromých akcí při nichž dochází ke kumulaci osob (taneční, oslavy, ochutnávky či přehlídky). Limit 100 osob je dán i pro provoz zařízení nebo služeb pro osoby ve věku 6 až 18 let.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví