Uzavření dětské skupiny Mini Aktivity

13. 3. 2020

    Vážení rodiče a příznivci DS MiniAktivity,
    na základě vyhlášení nouzového stavu jsme se rozhodli, po zvážení všech okolností, skupinku dočasně uzavřít. Tímto opatřením se snažíme ochránit zdraví nás všech a zabránit případnému šíření nemoci.

    OŠETŘOVNÉ v případě zájmu budeme vydávat dle telefonické domluvy. Ošetřovné je prozatím pouze na 9 pracovních dní a je platné ode dne, kdy bylo vystavené dětskou skupinou. V pondělí budou zveřejněny další informace od MPSV, o kterých vás budeme průběžně informovat.

    Rády bych zároveň poděkovaly za podporu a pochopení všech rodičů, opět se ukazuje, jak skvělé rodiče a děti ve skupince máme.

    Hodně sil a zdraví, vaše tety ?