Souhlas GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru Krašovská aktivity centrum Plzeň

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

Uděluji tímto výslovný souhlas správci osobních údajů Obytné zóně Sylván a.s., IČO: 635 09 831, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod sp. zn. B 482 (dále jen „OZS“), se zpracováním mých osobních údajů a souhlasím s tím, aby OZS zpracovávala mé osobní údaje v níže uvedeném rozsahu k níže specifikovanému účelu, a to do doby odvolání tohoto souhlasu.

OZS tímto informuje, jakým způsobem a v jakém rozsahu zpracovává osobní údaje za účelem zasílání newsletteru.

Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v tomto rozsahu:

 • e-mailová adresa,
 • identifikační údaje – jméno a příjmení.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů či jiných informačních materiálů týkající se činnosti Krašovská Aktivity centrum Plzeň.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadami zpracování osobních údajů zveřejněnými v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů Krašovská Aktivity centrum Plzeň, kde naleznete podrobné informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

OZS nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

V OZS přijímáme veškerá možná opatření (technická i organizační) k tomu, abychom zabezpečili ochranu osobních údajů a vyloučili možnosti neoprávněného přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či ztrátě, neoprávněnýmpřenosům a jakémukoliv jinému neoprávněnému zpracování či dokonce zneužití.

Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme plně transparentním a korektním způsobem a zcela v souladu se zákonem. Vždy víte, za jakýmúčelem Vaše údaje poskytujete. Plně dodržujeme veškeré povinnosti stanovené platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
 • právo na informace, jaké konkrétní osobní údaje zpracováváme,
 • právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo na opravu či aktualizaci zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Všechna shora uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím formuláře, který naleznete na recepci Krašovská Aktivity centrumPlzeň, na adrese Krašovská 1696/30, 323 00 Plzeň.

Zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné a jednoznačné svolení ke zpracování mých osobních údajů.

za OZS
Váš tým Krašovská Aktivity centrum Plzeň