Parkour Academy Plzeň

Parkour je sportovní disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově. Parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích (a především kritických) uměl pohybovat klidně a sebejistě.
Projekt Parkour Academy úspěšné navazuje na lekce parkouru, které naše organizace pořádá v Plzni již tři roky. Děti jsou rozděleny dle věku a schopností do čtyř výkonnostních skupin (Basic, Light, Drill, Hardcore).

Vedoucí: Roman Pešír, hlavní lektor - Richard Beneš

Parkour Academy Plzeň

Přehled aktivit partnera

Parkour Drill B
Parkour Academy Plzeň
Aktivita: #Sport
Věk: 12 let 15 let
Parkour Light C
Parkour Academy Plzeň
Aktivita: #Sport
Věk: 10 let 11 let
Parkour Light B
Parkour Academy Plzeň
Aktivita: #Sport
Věk: 9 let 10 let
Parkour Basic B
Parkour Academy Plzeň
Aktivita: #Sport
Věk: 6 let 8 let
Parkour Drill A
Parkour Academy Plzeň
Aktivita: #Sport
Věk: 12 let 15 let
Parkour Light A
Parkour Academy Plzeň
Aktivita: #Sport
Věk: 9 let 11 let
Parkour Basic A
Parkour Academy Plzeň
Aktivita: #Sport
Věk: 6 let 8 let