Nové venkovní parkourové hřiště

4. 10. 2018

V městském areálu Krašovská Aktivity centrum Plzeň vzniklo parkourové venkovní tréninkové hřiště pro moderní sportovní aktivitu. Hřiště se postaví na špičku parkourových hřišť v Česku a zařadí se mezi největší v Evropě.

Parkour není jen skákání. Je to moderní pohybová disciplína, jejíž ústřední myšlenkou je rozvoj schopností k překonávání překážek nejen těch fyzických, ale i životních. Základem je síla těla i mysli, vůle a odvaha. Pro překonávání překážek se využívají skoky, běh, lezení, šplh, pohyby ve visu za ruce a akrobatické prvky. Parkour dosud není soutěžní disciplínou, není to sport individualit. Parkouristé jsou ve svých komunitách ale i mimo ně pozitivními vzory pro mládež ze všech sociálních skupin.

Výstavbu financuje město Plzeň z prostředků z přebytku hospodaření města za rok 2017. Náklady na výstavbu dosáhly částky 5, 749 mil. korun. Realizace proběhla během září letošního roku. V rámci Koncepce sportu v Plzni tím byla naplněna další položka Cíle 1, tj. vybudování moderní, dostupné a otevřené sportovní infrastruktury podporou rozvoje life style sportů, mezi něž se parkour řadí.

Na návrhu hřiště se podíleli místní, plzeňští vyznavači parkouru, kteří mají své vlastní tréninkové skupiny. Navrhovali jak druh a velikost překážek, ale i jejich rozložení v rámci celého hřiště o ploše 600 m. Parkourové hřiště tvoří 4 sestavy zdí, 2 sestavy zdí a hrazd, samostatná sestava hrazd, 3 balanční trubky různých délek a tvarů, 6 dřevěných sestav a prvků z akátu a dubu a dominantou je betonová soustava krychlí. Parkurové skupiny již nyní působí v Krašovské a využívají vnitřní prostory Aktivity centra Plzeň ke svým tréninkům. Parkour se stejně jako loni prezentoval na právě skončené Sportmanii Plzeň.

Hřiště nemůže mít zcela volný přístup, ale jeho provoz bude podléhat dohledu zkušených parkouristů v tréninkových skupinách a v provozních hodinách hřiště. V provozní době bude sloužit pro trénink všech pohybových aktivit potřebných pro překonávání překážek. Parkourové hřiště poskytne překážky pro začátečníky i zkušené parkouristy. Samozřejmostí budou letní příměstské tábory a parkourové hřiště se stane součástí i dalších aktivit konaných v Krašovská Aktivity centru Plzeň.